AKADEMİSYEN

İstanbul Üniversitesi bünyesinde görev yapan “Öğretim Üyeleri” İstanbul Üniversitesi Yönetimi’nden alacakları izin ile akademik çalışmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla; İstanbul Teknokent’te şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir, kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilirler ve projelerde danışmanlık yapabilirler. İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde görevlendirilen öğretim üyelerinin bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

AVANTAJLAR

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyelerinin, İstanbul Teknokent A.Ş Yönetimindeki Teknoloji Geliştirme Bölgesinde şirket kurmaları (şirket hisselerinin en az %49’u öğretim elemanına ait olmalı ve kira süresince ait kalmalı) halinde, ilk 2 yıl boyunca kiralanmak istenen ofisin ilk 5 m2 si için 1TL/ m2 kira bedeli alınır ve geri kalan ofis alanının kira bedeli üzerinden %50 oranında indirim yapılır.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyelerinin, İstanbul Teknokent A.Ş Yönetimindeki Teknoloji Geliştirme Bölgesinde akademik çalışmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla ilk yaptıkları proje başvurusunun değerlendirilmesi için hakem ücretinden bir defaya mahsus muaf tutulmaktadır.

İstanbul Üniversitesi dışındaki üniversitelerin Öğretim Elemanlarının kurduğu şirketlere (şirket hisselerinin en az %49’u öğretim elemanına ait olmalı ve kira süresince ait kalmalı) ise %20 kira indirimi sağlanmaktadır. (07.04.2013 tarihli İstanbul Teknokent Yönetim Kurulu Toplantısı ile karara bağlanmıştır.)