From General Manager

CORPORATE

Merhabalar

Girişimcilik eko-sistemlerinin tesis edilebilmeleri için bazı temel yapı taşlarına ihtiyaç vardır. Bunun da en temel öğesi bir fikrinin olduğunu söyleyebilmektir. Bu temel yapıtaşının oluşabilmesi için her türlü yolu engelleyen mevzuatlardan bağımsız, girişimcilerin önlerini açacak, hayal kurma becerilerini artırabilecek yeni bir bakış açısına ülkemizde yıllardır ihtiyaç vardı ve bu gereksinimleri giderecek yeni bir kültür ülkemizde de sevindirici bir biçimde yaygınlaşmaya başladı.

Dünya, özellikle 1850 ler den bugüne önemli teknolojik atılımlara şahit olmuş; önce su buharı sayesinde tüm dünyada insanların rahatlıkla hareket edebilecekleri ve lojistik hizmetlerini sağlayabilecekleri demiryolları geliştirilmiş sonrasında elektrik bulunmuş ve enerjinin kullanım amaçları ve kullanıcı sayısı artırılmış ve daha sonrası çok daha güçlü bir biçimde “internet çağı” insanlığa inanılması güç bir gelişim ivmesi kazandırmıştır. İşte Su buharı ile başlayan bu süreç 4. Devrim olan nesnelerin interneti ve fabrikaların makinalar ve yazılımlar ile yönetilebileceği ve sadece ticarileşebilmiş ürünün bir değer ifade ettiği ve “Big Data” yı en iyi şekilde kullanma becerisine sahip girişimlerin ön plana çıktığı Endüstri 4.0 hedefi olan bir döneme bizleri hızla taşımıştır.

Tüm ekonomiler; rekabet şartlarının çok fazla zorlaştığı, katma değerli ürünlerin büyük önem arzettiği ve zamanı en iyi yönetebilen ülkelerin hakimiyetlerini hissettirdikleri yeni bir rekabet alanına doğru evrilmiştir. Bu yeni eko-sistemler bilgi ve sermayeyi en akılcı ve günümüz ihtiyaçlarına uyarlanmış teknolojik yöntemlerle bir araya getirip dünyaya kabul ettiren işletmeleri daha dirençli hale getirmiş ve bu değerde işletmelerin bulundukları coğrafyaları da refah düzeyi açısından en konforlu noktalara taşımıştır.

Mikro ekonomi öğretilerinde; bir birim harekette ne kadar efektif girdi sağlandığı son derece önemlidir. Bizler 4G, 5G gibi teknolojiler ile daha fazla bireyi ve hatta nesneyi yüksek hızda ve yüksek kalitede görüştürebilmek hedefinde yol alırken, bu mekanizmalar arasına yüksek katma değerli bir eko-sistem ilave edilmesi hususunu kesinlikle gözden kaçırmamalıyız. Gelişmiş ülkeler kategorisine kalıcı olarak girebilmemiz için kendi teknolojimizi üretebilmemiz ve bu teknolojilerin gereksinimleri doğrultusunda şirketlerimizi daha dayanıklı hale getirmemiz ve tüm üretim standartlarımızı da dünyaya kabul ettirmemiz; diğer yandan da ülke olarak en az, tükettiği kadar üreten bilinçli bireylerin ve girişimcilerin sayılarını artırmamız gerekmektedir. Tüm bu etkin mekanizmaların tamamı, güçlü markaların oluşturulması ile daha hızlı katma değere dönüşebilecektir.

Dünya çok yakın bir gelecekte gelişmekte olan ülkeler başlığı altında sınıflandırılmış ülkeleri kabul etmeyecek ve sadece gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler olmak üzere 2 sınıf ekonomik ve sosyolojik gelişmişlik ayrımı yapacaktır.

İşte bizler de İstanbul Teknokent olarak ticarileşebilir nitelikte inovatif fikirleri ve projeleri olan girişimciler için bilgi ve sermaye arasındaki bağı güçlendirebilecekleri organizasyonu; veya yazılım yapabilecekleri ortamları sağlıyor ve eko-sistemimizi bu paydaşlarımızla daha da zenginleştirmeye çalışıyoruz.

İstanbul Teknokent; gelişmişlik altyapısının oluşmasına katkı sağlayabilecek bilgi ve sermayenin buluşması için arayüz olabilmek maksadıyla kuruldu ve faaliyetlerini bu hassasiyetler çerçevesinde sürdürmekte. Önemsediğimiz en önemli husus; aklına bir fikir gelen herkesin en kolay yollarla aklındaki fikri adeta “unutmadan” bize ulaşmasını ve bizimle paylaşmasını sağlamaktır. Şunu unutmayalım ki; akla gelen herhangi bir fikrin temelinde muhakkak girişimcilik ruhu yatmaktadır. Ve bu fikir muhakkak o girişimcinin kaygı duyduğu ve eksikliğini hissettiği bir husustur ve önemsenmesi gerekmektedir. Elektriği bulan, telefonu ilk icat eden ve diğer mucitler tıpkı bu kişilerdeki gibi -hatta toplumun diğer bireyleri tarafından bu eksiklikler hatıra gelmemiş olsa dahi- aynı hassasiyetleri olan kişiler tarafından eksiklikleri hissedilmiş ve başarılı ürünler ortaya çıkmıştır. Ülkemizi bu dinamik yapı içinde üretime katkı sağlayabilecek, aklın ve bilimin ön planda olduğu bir habitat içerisinde tutmak zorundayız.

Bu kapsamda ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda dinamik bir ekip ile 2016 yılını hızlanma yılı ilan etmiştik ve bunların meyvelerini 2017 yılında ülkemizdeki istihdam, arge yetenekleri, arge çıktıları, ihracat gibi önemli temel bileşenleri baz alan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri başarı endeksinde; ülkemizdeki 55 Teknoloji Geliştirme Bölgesi içinde, 2014 yılında 28. sırada olan Teknoloji Geliştirme Bölgemizi, 2017 yılı itibariyle 9. sıraya taşımış ve kamu ve özel sektörden önemli ödülleri de kazanmış olduk. Tüm bu kısa, orta ve uzun vadeli strateji planlamaları neticelerinde gelen bu başarılarımızı, 2019 yılında da artan bir hızla geliştirme hedefimizi de muhafaza etmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda 2019 yılını da bünyemizdeki girişimcilerimiz açısından "İhracat kabiliyetlerinin ve kapasitelerinin artırılması yılı" olarak belirledik. Bizler, İstanbul Üniversitesi Teknokent ailesi olarak ekosistemimizi zenginleştirmeye ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bir hale getirmeye ve bu doğrultuda bünyemizdeki girişimcilerimizin tüm dünyada rekabet edebilecekleri markalar haline gelebilmeleri için destek vermeye devam edeceğiz. Ayrıca girişiminin içerisinde teknolojik ve yenilikçi bir içerik var ise henüz Teknokentimiz ile tanışmamış girişimcilerimizi de ekosistemimizde yerlerini almaya davet ediyoruz.
 
Yenilikçi fikirlerinizde görüşmek dileğiyle,
 
Sağlıklı ve mutlu kalın..