Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK uyarınca kullanılan çerezleri, internet sitemizi kullanarak kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz.

Entertech İstanbul Teknokent

İstanbul Teknokent, 17.12.2009 tarihinde İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde kurulmuştur ve 01.04.2012 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Entertech İstanbul Teknokent A.Ş.’nin misyonu;

Yeni ve ileri teknolojileri hedefleyen firma, girişimci ve akademisyenler için Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri Üniversite, sanayi ve kamu destekli bilimsel, ekonomik ve sosyal ortamı oluşturmak ve bu ortamda elde edilen Ar-Ge çıktılarının sürdürülebilir kalkınma odaklı ticari ürün, yöntem veya hizmetlere dönüştürülmesini sağlamaktır.

Entertech İstanbul Teknokent A.Ş.’nin vizyonu;

Sosyal ve teknolojik etki odaklı sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen ve küresel çapta geleceği şekillendiren bir inovasyon ekosistemi oluşturmaktır.

Entertech temel değerler;

  • Teknolojik etki ile birlikte sosyal ve çevresel etkileri de gözeten bir inovasyon ekosistemi oluşturmak,
  • Üniversitelerdeki akademik birikimin ve bilimsel araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüşmesini sağlamak,
  • Ülkenin teknolojik ve ekonomik kalkınma hedefleri doğrultusunda uluslararası rekabet gücünün artmasına katkı sağlamak,
  • İleri teknoloji alanında çalışan ulusal ve uluslararası firmalar ile Üniversiteleri bir araya getirerek hem eğitim hem de teknolojik gelişim süreçlerinde artı güç oluşturan mekanizmalar kurmak,
  • İnsan odaklı bir kurum kültürü ve toplumsal gelişim adına mutlu, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak.

Neden İstanbul Teknokent?

Ar-Ge ve Yenilikçi Teknolojiler

Alanında faaliyet gösteren firmalar için gerekli bilimsel, ekonomik, sosyal ve teknik altyapının sağlanması,

Teknoloji Geliştirme

Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalara sağlanan destek, teşvik, muafiyet prosedürlerinin ve proje süreçlerinin yönetilmesi,

Kurgu ve Yönetim

Üniversite – sanayi, sanayi – sanayi ve kamu – sanayi iş birliklerinin kurgulanması ve yönetilmesi,

Faaliyetlerde Rehberlik

Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde ve Üniversitelerde ortaya çıkan bilginin ekonomik değere dönüştürülmesine dair TRL geliştirme, prototipleştirme, projelendirme, şirketleşme, ürünleştirme, ticarileştirme ve ticarileştirme sonrası sözleşme yönetimi, gelir paylaşımı gibi süreçlere rehberlik edilmesi,

Girişimcilik Desteği

Girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi, girişim hızlandırma programlarının kurgulanarak uygulanması, girişim firmalarına yatırımcıya ulaşma ve yatırım alma süreçlerinde rehber olunması,

İletişim ve Pazarlama Süreçleri

Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların görünürlük faaliyetleri ile iletişim ve pazarlama süreçlerine destek olunması.

Entertech Sunulan Hizmetler

Teknoloji geliştiren firmalar, girişimciler ve akademik girişimler için ofis, çalışma alanı ve prototip geliştirme dahil tüm altyapı imkanlarının sunulması...